Pabian-Med

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

Email Drukuj PDF

W 1978 roku powstał Zespół Ośrodków Medycyny Pracy w Pabianicach. Pierwszym Dyrektorem był lek. med. Stanisław Kokorzycki, który pełnił tę funkcję do momentu przejścia na emeryturę. W okresie od 1994 roku do lutego 2000 roku obowiązki Dyrektora pełnił dr n. med. Waldemar Kowalczyk, a następnie do dnia 17 września 2007 roku lek. med. Janusz Cherbeć.
W tym czasie tj. 1 stycznia 1998 roku zmieniła się forma funkcjonowania placówki i przekształciła się ona w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach. Organem założycielskim został Samorząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego.
Do dnia 31 października 2007 roku Zakład udzielał świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki medycznej. W obiekcie przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach funkcjonowały: Oddział Dermatologiczny (30 łóżek) i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (28 łóżek). Warunki architektoniczne (szerokość korytarzy i pokonanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) uniemożliwiły kontynuację działalności w wyżej wymienionym obiekcie.

Od samego początku swojego istnienia Zakład świadczy ambulatoryjne usługi medyczne z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Gabinety lekarzy podstawowej opieki współpracują ściśle z gabinetami pielęgniarek i położnych środowiskowych. Kontynuacja leczenia i diagnostyki jest prowadzona przez szeroki wachlarz lekarzy specjalistów. I tak w Zakładzie można uzyskać porady specjalistyczne między innymi u laryngologa, okulisty, neurologa, dermatologa, ginekologa. W zakresie diagnostyki wykonywane są badania radiologiczne, ultrasonograficzne, elektrokardiograficzne, audiometryczne, spirometryczne a także densytometria.
Zakład wykonuje także szeroki zakres usług związanych z badaniami w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne, badania psychologiczne kierowców). Wykonywane są również badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Na terenie placówki zlokalizowany jest Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w skład którego wchodzi Poradnia Rehabilitacyjna oraz Dział Fizjoterapii wykonujące zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, elektroterapii, hydroterapii oraz masażu leczniczego.

Zmieniony: Czwartek, 09 Października 2014 11:06